Fang Zheng Nobel Trip

Fang Zheng’s trip to Nobel Peace Prize ceremony

 

Donor Amount
Bruce Yang $640.00
John Shen $200.00
Lan Zhang $50.00
Guan Le $50.00
Julie Xu $100.00
Xingguo Zhang $150.00
Xiaolin Li $100.00
Xiangyang Li, Qian Li $200.00
Fred Leong, Ann Leong $100.00
Sidong Tsui, Ying-Long Tsui $200.00
Khai Cheng $200.00
Anonymous $100.00
Rui Jiang $200.00
Xianrui Xie, Taoying Sun $100.00
John Wong $100.00
Kuang Wu $20.00
Xiaoyong Chai $20.00
George Ge, Jin Lu $200.00
张昭富 (to Fang Zheng directly) $2000.00
Total $4730.00

 

Expense Amount
办理难民旅行证费,挪威签证费,照片费,快递邮寄费,往返移民局和领事馆交通费等。 $820.00
参加颁奖典礼所需西服和御寒衣物 $379.13
往返机票和改票费用 $1263.90
在Oslo酒店住宿费用 $521.96
餐费和其它杂费 $350.00
在Oslo所需交通费。已商定由 杨建利负责解决。 $0.00
Total $3334.99

The remaining fund will be used to assist June 4 victims and families.

 

Last updated: 2011-07-12 06:58 AM GMT-08:00